Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Nhằm quản lý cơ sở dữ liệu người dùng và hỗ trợ kịp thời cho các yêu cầu phát sinh từ phía khách hàng

Phạm vi sử dụng thông tin

Tiếng Nhật Minato sử dụng thông tin của người dùng cung cấp để:

 • Hỗ trợ khách hàng khi đăng ký và mua khóa học sử dụng tại trang web.
 • Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ.
 • Tư vấn và quảng bá về các sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là một trong những chính sách ưu tiên. Chúng tôi sẽ tuân thủ về bảo vệ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp.

Thời gian lưu trữ thông tin

Tiếng Nhật Minato sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi tài khoản của học viên ngừng hoạt động.

Có vấn đề gì bất cứ khi nào hãy liên hệ với Tiếng Nhật Minato.

Đối tượng chia sẻ thông tin

Những người có khả năng tiếp cận được thông tin người dùng bao gồm:

 • Ban quản trị.
 • Đội ngũ phát triển website
 • Đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách hàng
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của người dùng
 • Bên thứ ba có dịch vụ liên kết với Tiếng Nhật Minato

​Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Kaito Wings

 • Địa chỉ: 153 Chu Văn An,Phường 26,Quận Bình Thạnh,Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: +84 933 290 210
 • Email: info@minato-jp.com

Thông tin cá nhân của Người Dùng đăng ký trên Tiếng Nhật Minato được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân.Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Dùng khi không có sự đồng ý của Người Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Cam kết bảo mật thông tin của người dùng

Thông tin cá nhân của Người Dùng đăng ký trên Tiếng Nhật Minato được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân.Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Dùng khi không có sự đồng ý của Người Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.